Thursday, 19 March 2009

श्री स्वामी समर्थ १९ मार्च 09

बेनिराम ला फार राग येतो.त्याचे रागा मुले जीवन नरका सारखे झाले आहे। अश्या वेळेस त्याच्या मदतीला कोण येते ? त्यातून तो कसा स्वतः ला बदलतो ? हे सर्व वाचा माझ्या दुसर्या पुस्तकात।

No comments: