Thursday, 19 March 2009

श्री स्वामी समर्थ १९ मार्च 2009

नोकरी सुटली तसे चिन्चोरे उदास झाले .त्यांचा जीवाना वरतून विश्वास उडाला .मग त्याना एक पुस्तक मिळाले.जीवन सांवारन्यास सुरवात झाली .ते सर्व जाणून घ्या .द लाइफ कोच ह्या माझ्या नवीन पुस्तकात.

No comments: